Avalua el compromís del teu equip

Fes l’enquesta de compromís al teu equip.

Nosaltres t’enviem l’enllaç personalitzat perquè el reenviïs via e-mail al teu equip, junt amb una model de carta de presentació.

Es tracta de l’enquesta de compromís que Gallup fa 20 anys que va fent a milers d’empreses de tot el mon.

Els resultats de l’enquesta els tindràs immediatament quan s’hagi acabat el periode que dones als teu equip per a contestar.