Important: Comunicació efectiva en temps de Crisi

Tots hem escoltat i vist marques que s’enfonsen per una debilitat en les relacions públiques. La situació contrària també és certa, marques que sorgeixen a partir de les cendres d’una crisi per refermar-se i renovar-se. La línia fina de la navalla entre l’èxit i el fracàs està determinada per la capacitat de l’organització de ser transparent, autèntica i enfocada en la gestió d’un esdeveniment que es crea dins de l’organització o és el producte d’algun esdeveniment extern fora del control de l’empresa. La majoria d’organitzacions que tenen èxit durant una crisi tenen un protocol establert, una cadena de comandament i tenen en tot moment un equip de crisi. Llegir més